Výroba a montáž

Balík technologií pro výrobu a montáž implementuje techniky, které pomáhají zvyšovat produktivitu, eliminovat chyby, optimálně vytěžovat výrobu s vysokou disponibilitou, spolehlivostí a bezpečným provozem.

Navádění a instruktáž operátorů

Řízené výrobní řešení Mitsubishi Electric nabízejí ergonomicky sestaveny pracoviště a koncová zařízení. Vhodné pro různá průmyslová odvětví včetně logistiky, automotive, výroby polovodičů a zdravotnictví.

Zvýšením efektivity manuálně prováděných procesů se minimalizuje počet chyb ve výrobě způsobených lidským faktorem. Řízené výrobní řešení poskytují přidanou hodnotu pro pracovníky i management.

Standardní pracoviště

 • čtení seznamů součástek a návodů zabírá operátorem čas
 • operátor musí díly hledat
 • montáž trvá déle
 • lidský faktor – chyby montáže
 • potřeba kontinuálního školení zaměstnanců

Pracoviště s řízeným výrobním řešením

 • bez nutnosti čtení seznamů dílů a návodů
 • není nutné hledat díly
 • zkrácená doba montáže
 • značné zvýšení kvality montáže
 • zaškolení zabere minimum času

Jak probíhá práce na pracovišti s řízeným výrobním řešením?

Řešení signalizuje pracovníkovi správný zásobník dílů rozsvícením indikátoru nebo otevřením krytu. Následně uživatel potvrdí převzetí správné součástky.

Integrace

 • montáž na trubkové stojany
 • předpřipravená kabeláž pro rychlou montáž
 • intuitivní připojení do sítě
 • software s jednoduchou konfigurací, programováním a údržbou
 • kontroléry řešení komunikují s koncovými zařízeními po síti

Připojení zařízení

 • šroubováky
 • skenery čárových kódů
 • vizualizační systémy

Integrace do podnikového systému

 • intuitivní operátorské panely GOT – zobrazení instrukcí podané srozumitelně
 • možnost integrace pohonů a robotů do výrobní buňky
 • propojení s ERP a MES systémy prostřednictvím sítě
 • několik podávací aplikace přes síť CC-Link, CC-Link IE
 • rychlá datová komunikace
 • MES – propojení podnikových informačních systémů pro management zdrojů a výroby v reálném čase

Řešení pro navádění operátora využívá metodu Poka Yoke, která eliminuje vznik chyb před jejich vznikem.

Aplikace

Uchopovací procesy

Řízené výrobní řešení snižují celkové člověkohodiny potřebné k montáži určitého objemu dílů. Odstraňují chyby vzniklé uchopením špatných dílů.

Doplňování součástek

Řešení identifikuje boxy, do kterých je třeba součástky doplnit. Zaručí doplnění správných dílů a potlačuje dominový efekt v oblasti kvality montáže dílů.

Výrobní buňky

Zabraňují chybám při samotném vzniku – na pracovišti. Snižuje se potřeba dodatečných oprav výrobku vlivem špatné montáže.

Sestavování dílů

Provedení práce operátorem podle instruktáže zajistí správné uspořádání sad dílů v zásobníkových boxech. Řešení redukuje chyby a šetří čas v dalších fázích výroby, kde obsluha vybírá komponenty ze zásobníku podle pracovního postupu.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás se svým požadavkem vyplněním kontaktního formuláře.

Na základě poskytnutých údajů Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovou nabídku. Poskytneme Vám odborné poradenství při výběru produktů a řešení vhodných pro řešení Vašich problémů.