SIMAP CZ s.r.o. se stal profesionálním akreditovaným partnerem pro dodávky a integrace speciálních tiskáren štítků od společnosti BROTHER.

Do všech odvětví průmyslu nabízíme řešení a dodávky stolních, průmyslových a mobilních tiskáren včetně příslušenství a originálního spotřebního materiálu.

Na tiskárny řady TD, TJ, PJ a RJ poskytujeme 3 letou záruku bez podmínek od dodání.

Jako odborníci nabízíme předprodejní konzultaci:

  • Posouzení integrace
  • Testování kompatibility
  • Konkurenční analýzu
  • Ukázky na místě a zapůjčení stroje
  • Podporu konkurenčních jazyků
  • Přizpůsobení produktů

Seznam produktů – SPS produkty