Real-time data analyzer pro MELIPC

Software pro analýzu a diagnostiku dat, který jednoduše realizuje preventivní údržbu a zlepšuje kvalitu výroby. Software umožňuje real-time diagnostiku a zároveň offline analýzu produkčních dat. Data sklizené ve výrobě jsou zpracovány AI technologií a pokročilými statistickými metodami. Real-time data analyzer zlepšuje produktivitu a kvalitu výroby.

Real-time diagnostika a offline analýza zlepší produkci v reálném čase

V průmyslové automatizaci je důležité zjistit příznaky chyb vzniklých ve výrobních datech v reálném čase, pro rychlé zrealizování korekcí. V real-time diagnostice jsou data diagnostikovány kontinuálně prostřednictvím AI. Výsledek je okamžitě vrácen do výrobních strojů. Real-time diagnostika v reálném čase s vysokou přesností a přesnými diagnostickými pravidly vyhodnocuje chyby na základě dat z minulosti a znalostech o druhu výroby a použitých zařízeních. Offline analýza provádí efektivní analýzu probíhající v grafickém prostředí s využitím pokročilejších analytických metod.

Analytické a diagnostické metody

Rozpoznání podobných křivek a zjištění odchylky od normálního stavu (AI Technologie)

Rozpoznání odchylek křivek od normálního stavu probíhá s využitím AI, které se učí rozpoznávat podobné křivky. Na základě toho je realizována preventivní údržba a kontrola kvality bez spoléhání se na individuální znalosti. V offline analýze se AI naučí křivky, které jsou pro danou aplikaci a operace normální. Následně v real-time diagnostice AI porovná real-time křivky s normálními, které se naučilo. Vyhodnotí, zda vyhovují nebo nevyhovují normálním hodnotám. Díky AI jsou rozpoznatelné i znaky abnormality, které nelze rozpoznat jednoduchým prohlášením horních a dolních hranic.

Rozpoznání vychýlení od normálního stavu Mahalanobis-Taguchi systémem

Použitím rozdělení dat normální operace jako referenčního stavu je rozdíl od normálního stavu detekován vzhledem k levelu abnormality od referenčního rozdělení. Nejprve je detekováno rozdělení dat normální vzorky (definované offline analýzou). Následně se posoudí v real-time diagnostice abnormalita porovnáním dat naměřených v reálném čase s normálními daty.

Na základě Mahalanobisové vzdálenosti, která je vypočtena podle rozdělení dat získaných z více senzorů, je posouzen level abnormality. Může tak být vyhodnocena normalita nebo abnormalita dat, které není možné posoudit dolní a horní hranicí dat z jednoho senzoru. Mahalanobisova vzdálenost dokáže kvantifikovat level abnormality, což umožňuje kvantitativně zjistit náznaky vznikajících chyb.

Odhad „neměřitelných věcí“ vícenásobnou regresní analýzou

Cílové data jako pevnost produktu, kterou nelze změřit, je odhadnuta na základě několika měřitelných dat ze senzorů. Nejprve je zadán predikci vzorec, který obsahuje cílové data. V offline analýze je vypočten na základě dat z více senzorů. Následně jsou predikované chyby a kvalita produktů na základě prediktivního vzorce s využitím real-time dat a real-time diagnostiky. Zlepšení kvality výroby a preventivní údržba je realizována předpovídáním dat, které jsou neměřitelné dokud se zařízení nebo produkt z výroby nepokazí a výsledky, které jsou neměřitelné dokud daný proces nastane.

Efektivní offline analýza v grafickém prostředí bez dodatečného programu

Filtrování dat založených na znalostech o výrobních zařízeních a statistických metodách je nezbytné pro analyzování vysokého množství dat shromážděných ve výrobě a vytvoření diagnostických pravidel založených na výsledcích analýzy. Real-time data analyzér poskytuje funkce jako zobrazení funkcí dat, grafickou analýzu, diagnostiku dat bez programu. Díky možnosti použití v každém kroku offline analýzy je práce s analytickými daty mnohem efektivnější.

Zobrazení různých křivek pro zkontrolování trendu a filtrování dat

Pro analýzu dat z výroby je důležité kontrolovat data ze stanovišť vzhledem k povaze výroby a znalosti o jednotlivých zařízeních. Stisknutím tlačítka se přepína několik módů zobrazení dat a konverzních obrazovek. Data mohou být jednoduše extrahovány, díky čemuž je filtrování a kontrola trendů dat efektivnější.

Analýza dat optimální diagnostickou metodou

Nejvhodnější statistická metoda je vybrána z množství analytických metod vzhledem k charakteristice dat. Pokročilé statistické metody jako AI analýza, Mahalanobis-Taguchi systém a vícenásobná regresní analýza jsou prováděny upřesněním cílových dat analýzy s grafickými operacemi.

Generování diagnostických pravidel bez programování

Diagnostické pravidla mohou být generovány bez programování jednoduchým zadáním parametrů, vzhledem k diagnostické metodě. Generování diagnostických pravidel je jednoduché, umožňuje flexibilní přezkoušení pro určení nejvhodnějších diagnostických pravidel.

Vyhodnocení diagnostických pravidel bez ovlivnění zařízení

Vyhodnocení validity diagnostických pravidel je prováděno v offline režimu s použitím již nasbíraných dat ještě před uskutečněním real-time diagnostiky s aktuálními zařízeními. Vyhodnocení diagnostických pravidel a ladění je možné bez ovlivnění výrobních zařízení.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás se svým požadavkem vyplněním kontaktního formuláře.

Na základě poskytnutých údajů Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovou nabídku. Poskytneme Vám odborné poradenství při výběru produktů a řešení vhodných pro řešení Vašich problémů.


  PoložkaPopis
  Funkce zobrazení
  Zobrazení načtených datZobrazení dat z CSV souboru jako křivku. Analýza překrytím nebo připojením dat.
  Zobrazení načtených statistických datVýpočet a zobrazení statistik z dat z CSV souboru. Analýza změn statistik a korelace dat.
  Zobrazení frekvence datProvedení STFT konverze a zobrazení spectogramu nebo křivky konverze, zobrazení scalogramu na datech z CSV souboru. Analyzování selhání zařízení vizualizovaných frekvencí.
  Zjednodušené analytické a diagnostické funkce
  SPCVýpočet statistik pro každý prvek sebraných dat a diagnostika vzhledem k SPC pravidlům. Na základě změn statistik jsou vypočteny náznaky chyb.
  Analýza více proměnnýchDetekování události, která nastane na základě modelu analýzy více proměnných.
  Guard band diagnostikaDiagnostika dat použitím guard bandu vytvořeného na základě dat normálních křivek. Horní a dolní hranice je specifikována bez použití referenčních křivek.
  Pokročilé analytické funkce
  Vytvoření korelační maticeVytvoření korelační matice pro analýzu korelace
  Vícenásobná regresní analýza (LMR)Výpočet vícenásobné regrese dle zvolené cílové proměnné a několika pomocných proměnných pro zjištění korelace mezi více proměnnými.
  Mahalanobis-Taguchi systém (MT)Získání referenčních vzorků vice proměnných a výpočet Mahalanobisové vzdálenosti pro standardní výběr a změn na základě korelace více proměnných.
  Analyticko diagnostické logické operace
  Úprava logikyUpravení analýzy a dat diagnostické logiky
  Nastavení logické proměnnéUpravení dat a proměnné použité v analýze a logické diagnostice dat
  Zobrazení výsledků diagnostiky
  Zobrazení zjednodušených výsledků diagnostikyZobrazení výsledků zjednodušené diagnostiky (SPC, analýza více proměnných, guard band)
  Zobrazení logických výsledků diagnostikyZobrazení výsledku logické diagnostiky (expanzní čáry GB, SPC diagnostika, psaní logů, oznamování chyb)
  Rozpoznání podobných křivek
  Učení křivekVytvoření referenční křivky na základě naučených dat použitých pro rozpoznání podobných křivek. Extrahování jednotlivých křivek z referenční křivky pro odhalení podobnosti.
  Diagnostika datMonitorování a prověřování křivek, které jsou vstupem z real-time Flow Managera a oznamování Real-time Flow managera o zjištěném rozdílu křivky, která je definována skóre podobnosti (menší než prahová hodnota).
  GX LogViewerZobrazení výsledku diagnostiky rozpoznaných podobných křivek v GX LogViewer
  PoložkaPopis
  Průmyslový počítač
  CPUIntel® Core™ i3 4 jadrá, alebo viac
  Požadovaná paměť8 GB a více
  Operační systém
  Podporovaný OSMicrosoft® Windows® 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)
  JazykAnglický, Čínský (zjednodušený), Japonský
  Obrazovka
  Rozlišení1024 x 764 px nebo více