iQ Edgecross

Software iQ Edgecross využívá otevřenou platformu Edgecross, která realizuje v rámci FA-IT koordinaci na úrovni edge computingu. Zlepšuje kvalitu výroby v rámci konceptu Mitsubishi Electric e-F@ctory.

Edge aplikace (edge ​​application)

Software, který zabezpečuje zpracování dat pro využití ve výrobě použitím funkcí zprostředkovaných softwarem Edgecross na úrovni edge computingu. Vzhledem ke konkrétní aplikaci je dostupná široká nabídka softwaru.

Sběr dat (Data collector)

Softwarový komponent, který sbírá data na úrovni výroby v každé síti. Data collector využívá a podporuje různé dostupné protokoly. CC-Link IE Field Network data collector umožňuje přesný a vysoce rychlostní sběr dat z různých zařízení.

Edgecross

Real-time zpracování dat

Real-time data se sbírají kontinuálně na úrovni výroby. Následně jsou distribuovány do Edge aplikací na zpracování a vráceny zpět do zařízení ve výrobě. Křivky v rámci cyklu akce jsou extrahovány, proto je ovládání Edge aplikace velmi jednoduché. Následně se seskupené křivky přenesou do Edge aplikací. Finální výsledek diagnostiky z Edge aplikace je odeslán zpět do zařízení a strojů ve výrobě.

Data model management (součást podporována v budoucnosti)

Management datových modelů je funkcionalita pro správu zařízení, strojů a výrobních linek ve výrobě formou abstraktního modelu v hierarchické struktuře. Umožňuje ovládání v grafickém prostředí podobném jako je Windows. Centralizovaná správa a údržba celé továrny je realizována manažováním všech dat z výrobních zařízení, předtím byla data spravovaná individuálně.

Gateway komunikace

Gateway komunikace umožňuje jednoduchou a efektivní koordinaci dat s IT systémem včetně Cloudu. Protokoly (MQTT, a jiné) jsou kompatibilní s podporovanými IT systémy.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás se svým požadavkem vyplněním kontaktního formuláře.

Na základě poskytnutých údajů Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovou nabídku. Poskytneme Vám odborné poradenství při výběru produktů a řešení vhodných pro řešení Vašich problémů.