Servopohony

  • vysoká přesnost – enkodér s 22-bitovým rozlíšením /4 mil.pulzů na otáčku
  • třída 100-/200-/400-VAC a výkon motoru 50W až 120kW
  • schopnost vysokého pretížení (až 300% po dobu 3s.)
  • stabilní točivý moment až do nominálních otáček
  • možnost řízení 1 zesilovače pro 2-3 serva
  • lineární servomotory, direct drive
  • malý moment setrvačnosti motoru

Kontaktujte nás pro konzultaci Vaší aplikace.

AC servozesilovače MELSERVO | MITSUBISHI ELECTRIC FA