Inovativní kolaborativní robot Melfa Assista přichází na trh

Čerstvou novinkou Mitsubishi Electric je kolaborativní robot MELFA ASSISTA, který je prvním kobotem z dílny tohoto Japonského výrobce. Robot s kódovým označením RV-5AS-D přináší extrémní přesnost až na ± 0,03 mm, jak je při robotech Mitsubishi Electric zvykem. I díky dosahu 900 mm patří k nejlepším ve své třídě kolaborativních robotů s nosností 5 kg.

Jako jediný kolaborativní robot na trhu splňuje požadavky všech norem pro kolaborativní robotiku.

Jednodušší programování

Kobot je uživatelsky přívětivý díky extrémně jednoduchému programování pohybů robota prostřednictvím blokových diagramů (drag & drop funkcionalita) a 3D simulací operací přímo v prostředí programu RT Visual Toolbox. Drag & drop funkcionalitou operátor vytvoří z blokových diagramů sekvenci akcí, které robot vykoná. V blocích jsou zahrnuty i ostatní zařízení včetně vision systémů (kamery) a chapadel.

Pro učení kobota je možné využít i kontrolní panel umístěný přímo na robotickém ramenu. Ovládání je intuitivní tak, aby to zvládl i operátor, který není expertem na robotiku nebo programátor.

Rychlé programování pomáhá minimalizovat náklady vynaložené na návrh, programování a TCO.

Rychlé nastavení

Kolaborativní robot Melfa Assista nabízí kromě uvedených způsobů programování / učení i direct control mód pro rychlé nastavení (podobný teaching módu), ve kterém operátor manuálním pozicováním robota učí nové pozice. Ty mohou být uloženy do sekvence pohybů a využity pro činnost robota místo programování.

Vysoká bezpečnost

Kromě vyspělých technologií je důležitá zejména bezpečnost. Splňuje mezinárodní bezpečnostní a robotické standardy ISO 10218-1 a ISO / TS15066.

Pro indikaci aktuálního stavu využívá kolaborativní robot 6 barevný LED kruh umístěn v přední části ramene. Každá barva signalizuje jiný stav (provádění zvolené operace, alarm, chyby, a jiné). Kobot je zároveň vybaven snímači, které v případě možné kolize s operátorem nebo jiným strojem robot zastaví. Pro opětovné zastavení a spuštění robota se využívají klávesy umístěné v přední části robotického ramene, využívané taktéž na učení nových úkolů.

Díky přehledné signalizaci stavů přímo na rameni kobota není potřeba využívání dalších monitorovacích zařízení, čímž šetříte náklady na provozování.

Oficiální představení kobota Melfa Assista ve videu

Více informací o kolaborativních robotech MELFA ASSISTA si můžete prohlédnout na stránce produktu.