Energetický management a optimalizace spotřeby energie

Řešení pro energetický management – Energy Control Pack (ECP) slouží k optimalizaci spotřeby energie pro koncové zákazníky i systémové integrátory. Třetí generace řešení ECP je zárukou dobře odladěného a dlouhodobě spolehlivého řešení.

Hlavním úkolem je omezení spotřeby energie v průběhu času a řízení maximálního odběru kvůli optimalizaci nákladů. Plně integrovaný energetický management vám ušetří do 15% nákladů na energie, zatímco kvalita výroby, produktivita a spolehlivost výroby zůstanou zachovány.

Komplexní systém ECP je určen pro energetické systémy jako je vzduch, voda, olej, plyny, topení, odsávání a jiné.

Sběr dat ze všech úrovní

Pro optimalizaci spotřeby energie je nutná transparentnost spotřeby energie v rámci podniku. Energy Control Pack sbírá aktuální data z bodů spotřeby energie pro analýzu na všech úrovních, od výroby po nejvyšší úroveň. Zátěž je detekována rychle a přizpůsobena automaticky. Teplota je také kontrolována automaticky v reálném čase, čímž se dosáhne výrazné úspory energie.

Energetický management s out of the box řízením

Řešení sestává z řídících modulů, které jsou vybrány, konfigurovány a škálované pro konkrétní existující nebo novou aplikaci. Jde o spojení softwaru, hardwaru a dokumentace pro out of the box energetický management.

Energetický manažment
Energetický manažment

Jednoduchá integrace

Energy Control Pack je plně testován, díky čemuž je instalace a uvedení do provozu jednorázovou záležitostí. Při prvním spuštění systému je aplikace optimalizovaná na 80%, průběžně může být dosaženo optimalizace až 100% během provozu.

ECP nevyžaduje při instalaci komplexní programování. Potřebné parametry se nastaví prostřednictvím HMI / GOT. Po uvedení do provozu zobrazuje terminál aktuálně sklizeny data.

Architektura hardwaru

 • PLC Mitsubishi FX3U nebo Q série s Energy Control algoritmem
 • Různá zátěž je měřena přístroji (ME96, NSR, Wi-LEM, FR-700) připojenými k PLC s předpřipravenými komunikačními funkčními bloky
 • Uživatelsky orientované HMI a GOT terminály propojeny s PLC. Slouží k nastavení a monitorování aplikace.
 • Volitelně SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) webová aplikace umístěná na samostatném serveru pro zlepšení použitelnosti.

Podpora životního cyklu

Energy Control Pack je optimalizován pro integraci do nových i stávajících aplikací pro podporu během celého životního cyklu.

Součásti Energy Control Pack

 • Standardní tendrové texty
 • Standardní výkresy pro projektový tendr (EPLAN)
 • BOM (bill of materials) – kusovníky
 • Standardní programy pro HMI, energetické měřící přístroje, frekvenční měniče, PLC včetně Energy Management algoritmů vlastněných zákazníkem
 • Standardní FAT a SAT dokumentace
 • Standardní dokumentace pro údržbu
 • Energy Control Pack algoritmus

Energy Control Pack Algoritmy

Hlavním údajem pro systém energetického managementu ECP je hranice spotřeby, která nemůže být překročena během stanoveného časového intervalu. Dočasně může být spotřeba vyšší, avšak ne déle než stanovený časový interval a zároveň průměrná spotřeba nepřekračuje stanovenou hranici spotřeby energie. Interval může být nastaven například na 10 minut.

Energetický management ve 4 krocích

Ušetřete značnou část nákladů dobrým energetickým managementem.

Energetický audit

Zjistíme aktuální spotřebu energií. Součástí auditu jsou procesy od vyhodnocení faktur po zjištění závislostí mezi procesy a požadavky, monitorování zařízení v normálním stavu a špičce.

Studie a výpočty

Studie obsahují různý stupeň detailů s identifikováním všech prvků, které ovlivňují energetickou bilanci. Zahrnují analýzu nákladů užitků, výpočet návratnosti.

Dlouhodobá strategie

Na základě studií společně stanovíme dlouhodobě udržitelnou strategii a určíme prostředky potřebné pro efektivní energetický management. Doporučíme Vám vhodný hardware pro realizaci.

Integrace

Po odsouhlasení strategie a studií následuje integrace. Poskytneme Vám plnou podporu při projektování a uvedení energetického managementu do provozu.

Možnosti konfigurace

ECP Compact

Jednoduchý systém sestávající z jednoho PLC, které dokáže řídit až 16 zátěží. Software automaticky sbírá a analyzuje nezbytné data.

Určení: Koncový zákazník, systémový integrátor.

Počet záťěží: 16

ECP Modular

Komplexní systém s více než 16 zátěžemi, které jsou umístěny na více místech. Instalace obsahuje několik PLC, z nichž je jedno nastaveno jako master, ostatní jako slave.

Určení: Systémový integrátor.

Počet záťěží: 16 >

ECP Open

Otevřené koncové systémy umožňují nejkomplexnější aplikace. Vyžadují projektový počínaje studií proveditelnosti obsahující definované cíle návratnosti investice (ROI). Standardně je ECP připojeno k energetickým systémem jako vzduch, plyn, olej, voda, vytápění nebo odvětrávání.

Počet záťěží: Individuálně