e-F@ctory

Výroba

Automatizační produkty pro úroveň výroby využívají inteligentní technologie umožňující snadnou škálovatelnost a modularitu. Zařízení zajišťují efektivní komunikaci, sběr, vyhodnocování dat a řízení v reálném čase s cílem zvýšení efektivity, objemu výroby a dosažení nižších nákladů.

Edge computing

Technologie Edge computingu se soustředí na sběr dat z jednotlivých zařízení výroby prostřednictvím vysoko rychlostních sítí. Data se zpracovávají v reálném čase platformou Edgecross, která poskytuje okamžitý výstup pro zařízení. Aplikace Edge computingu podporuje nadřazené IT systémy včetně Cloud pro efektivní práci s daty.

IT systémy

V rámci e-F@ctory nabízí Mitsubishi Electric systémy pro monitorování a řízení procesů ve výrobě, inženýring a management životního cyklu produktů (PLM – Product Lifecycle Management), SCADA, HMI, zpracování, analýzu dat a související procesy. Cílem systémů je zrychlení inženýringu, zlepšení managementu, údržby, efektivity procesů a výroby za účelem snížení nákladů a dosažení vyšší kvality. Důraz je kladen i na budoucí rozšíření výroby. IT platformy Mitsubishi Electric dokáží ušetřit až 50% nákladů životního cyklu.

Klíčové technologie

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás se svým požadavkem vyplněním kontaktního formuláře.

Na základě poskytnutých údajů Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovou nabídku. Poskytneme Vám odborné poradenství při výběru produktů a řešení vhodných pro řešení Vašich problémů.