Digitální servisní dvojče robota s kartou Melfa Smart Plus

Rádi bychom Vám představili naše Digitální servisní dvojče robota s kartou Melfa Smart Plus

Jak využít digitální dvojče pro servis robota? Jednoduše robota vybavte kartou Melfa Smart Plus. Díky pokročilé technologii a inteligentním funkcím karta shromažďuje jedinečná data o robotu, což může zvýšit efektivitu výrobních linek s digitální servisním dvojčetem a je důležitým krokem k digitalizaci preventivní a prediktivní údržby robotů.

Klíčovou roli v digitalizaci servisu robotů hrají osoby s rozhodovací pravomocí v oddělení údržby. Karta Smart Plus podporuje rychlé rozhodování tím, že poskytuje přesné informace o aktuálním stavu robotu, a předpovídá, co by se s ním případně mohlo stát. To umožňuje adaptaci na měnící se podmínky a provedení servisu (bez ohledu na intenzitu používání robotů) dle potřeby.

Digitalizaci servisní údržby:

Využívání preventivní údržby je důležité zejména pro společnosti, které provozují robotické výrobní linky s proměnlivou úrovní výkonu. Například jeden týden může robotická linka pracovat na jednu směnu, zatímco další týden může být provoz dvousměnný nebo dokonce třísměnný. To umožňuje dosáhnout značných úspor a snížit náklady na servis až o 10 %.

Minimalizace prostojů:

Funkce prediktivní údržby karty Melfa Smart Plus je klíčovou součástí strategie minimalizace prostojů ve výrobním procesu. Díky přesným monitorovacím algoritmům a analýze údajů o stavu robotů dokáže systém předvídat potenciální problémy a zabránit jejich eskalaci, čímž eliminuje neplánované prostoje.

Integrace se systémy správy údržby:

Karta Melfa Smart Plus umožňuje bezproblémovou integraci robotů se stávajícími systémy řízení výroby. Díky provázanosti se systémy správy dat mají uživatelé rychlejší přístup ke klíčovým informacím o stavu robotů a výrobních linek.

Sledování opotřebení spotřebních dílů

Melfa Smart Plus umožňuje sledovat opotřebení spotřebních dílů, jako jsou maziva, řemeny a další položky. To umožňuje společnostem plánovat údržbu na základě skutečného využití robotů. To nejen zvyšuje efektivitu, ale také eliminuje zbytečné prostoje související s údržbou, čímž se snižuje nedostupnost stroje.

Monitorování opotřebení mechanických součástí:

Pokročilé algoritmy karty Melfa Smart Plus analyzují opotřebení mechanických součástí, jako jsou převodovky, ložiska a kuličkové šrouby. Tento přístup eliminuje riziko náhlých poruch tak, že identifikuje potenciální problémy v rané fázi, což umožňuje plánovanou údržbu a výměnu dílů.

Předvídání potenciálních poruch po kolizi:

Při kolizi robotů na stroji přichází na pomoc karta Melfa Smart Plus, která předpovídá potenciální poškození. Tato funkce umožňuje rychlou odezvu, navrhuje potřebné kroky k opravě a zkracuje prostoje. To nejen chrání stroje před neplánovanými odstávkami, ale má také pozitivní dopad na efektivitu a bezpečnost práce.