Bezpečnost zařízení

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytujeme komplexní řešení s využitím bezpečnostních prvků, poradenství, úpravy zařízení, zhodnocení existujícího technického stavu a jeho nápravy.

Integrujeme automatizační a bezpečnostní technologie do jedného interaktívního systému pro zlepšení hospodárnosti a efektivity.

  • bezpečnostní PLC a moduly
  • bezpečnostní prvky – optické závory, lišty, rohože, spínací technika
  • bezpečnost pohonů a robotických systémů
  • monitorování a řízení

Kontaktujte nás pro konzultaci Vaší aplikace.